Hjärtstartarguide – Vi hjälper dig jämföra hjärtstartare.

Svenska HLR-rådets rekommendationer

Här återger vi Svenska HLR-rådets aktuella rekommendationer. Se också gärna HLR-rådets webbplats: www.hlr.nu.

I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000, Hjärtsäker zon – användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv. Vi rekommenderar er även att ta del av den, se nedan.

 

Svenska HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare:

HLR-rådet har som mål att sprida kunskap om HLR och öka överlevnaden vid hjärtstopp. Att sprida hjärtstartare i samhället är av största betydelse, då detta kan minska tiden till behandling vid hjärtstopp vilket har stor påverkan på överlevnaden. Nedanstående råd är HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare. Läkemedelsverket har varit remissinstans.

 • Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
 • Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta.
 • Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering.
 • Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket).
 • I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas i – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.
 • Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.
 • Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).
 • Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.
 • Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärt-lungräddning och känna till apparaten som förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
 • Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt i enligt HLR-rådets rekommendationer. (Grafisk-manual-för-hjärtstartare-2009.)
 • Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.
 • Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på Hjärtstartarregistret.se i samband med inköp.

Investeringen ni gjort är livsviktig. Meddela därför grannar, kunder, besökare etc. att ni har en hjärtstartare. På det sättet ökar sannolikheten att den används i händelse av ett hjärtstopp.

Som Pdf: HLR rådets rekommendationer, hjärtstartare i Sverige

Läs även gärna: HLR rådets rekommendationer för röstinstruktioner

Mer information finns på www.hlr.nu och www.hjärtstartarregistret.se.

Mer information om Svensk standard, Hjärtsäker zon.

Standarden kan laddas ner gratis från SIS webbplats.

JÄMFÖR HJÄRTSTARTARE

Vi har jämfört några av marknadens vanligast förekommande hjärtstartare. Inte bara utifrån pris, underhåll och service utan framför allt utifrån andra aspekter som hur lätt den är att använda och hur effektiv den är. Det kan vara livsavgörande när det verkligen händer.

Om HLR Konsulten

HLR Konsulten Sverige AB är en av marknadens största återförsäljare av hjärtstartare och HLR-utbildning. I vårt sortiment finns marknadens ledande märken. Välkommen att kontakta oss.

www.hlr-konsulten.se