Hjärtstartarguide – Vi hjälper dig jämföra hjärtstartare.

HLR-utbildning viktigt

När man köper hjärtstartare rekommenderar vi en kurs i hjärt-lungräddning där man får träna att använda hjärtstartaren i ett scenario. I en krissituation kan det betyda mycket om man övat innan.

Ofta sägs att en hjärtstartare är så lätt att använda att vem som helst kan använda den och det stämmer i stort sett för alla halv/helautomatiska hjärtstartare. Vem som helst får också använda hjärtstartaren. Alla automatiska hjärtstartare ger steg-för-steg instruktioner som användaren ska följa. Men har man gått en kurs i ”HLR och hjärtstartare” är chansen större att man i en krissituation kan agera snabbare och känna sig säkrare i handgreppen. För att kunna utföra hjärt-lungräddning med kvalitet behöver man träna och dessutom göra det regelbundet. Tiden, liksom att kunna ge HLR med god kvalitet, är mycket viktiga faktorer när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Vilken utbildning ska man välja?
Det beror på i vilket sammanhang hjärtstartaren ska finnas. Generellt rekommenderar HLR rådet en kurs som heter ”Vuxen-HLR med hjärtstartare”. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner m fl. Då får man öva hjärt-lungräddning, åtgärda luftvägsstopp och använda hjärtstartaren i enklare scenarion.

HLR-utbildningen som ingår i Vuxen-HLR  är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Utifrån aktuella behov kan kursen kompletteras med till exempel första hjälpen eller akuta sjukdomar.

För den som i sitt arbete kan bli larmad för att hjälpa till vid ett misstänkt plötsligt hjärtstopp, t ex räddningstjänst, polis, väktare eller receptionist, är den mer omfattande D-HLR utbildningen ett bra alternativ.  D-HLR är en mer fördjupad utbildning med tyngdpunkt på scenarioträning. Det krävs också förkunskaper, bland annat ska man ha tränat Vuxen-HLR inom sex månader före kursen.

Är målgruppen i första hand barn bör man gå en utbildning i Barn-HLR. När man utbildar i omhändertagande av barn och hjärt-lungräddning behöver man ta hänsyn till vilken åldersgrupp som avses. Cirkulationen och andning skiljer sig åt om barnet är under ett år. Därför är omhändertagandet olika för barn under ett år och barn mellan ett år till puberteten.

Vill du vet mer om lämpliga utbildningar för just er?
Välkommen att kontakta HLR Konsulten för mer information.
På Svenska HLR-rådets sida kan du också läsa mer om de olika utbildningarna.

hlr-kurs

JÄMFÖR HJÄRTSTARTARE

Vi har jämfört några av marknadens vanligast förekommande hjärtstartare. Inte bara utifrån pris, underhåll och service utan framför allt utifrån andra aspekter som hur lätt den är att använda och hur effektiv den är. Det kan vara livsavgörande när det verkligen händer.

Om HLR Konsulten

HLR Konsulten Sverige AB är en av marknadens största återförsäljare av hjärtstartare och HLR-utbildning. I vårt sortiment finns marknadens ledande märken. Välkommen att kontakta oss.

www.hlr-konsulten.se