Hjärtstartarguide – Vi hjälper dig jämföra hjärtstartare.

Hjärtstartarguiden

HLR Konsulten har jämfört några av marknadens vanligast förekommande hjärtstartare. Inte bara utifrån pris, underhåll och service utan även från andra aspekter som hur lätt den är att använda och hur effektiv den är. Det kan vara livsavgörande när det verkligen händer. Till underlag för vår jämförelse har vi tillverkarnas egna tekniska data och specifikationer, distributörernas listpriser, olika publicerade rapporter och i några fall vår egen erfarenhet som återförsäljare av marknadens ledande märken.

 

HjärtstartareHeartStart
HS1
HeartStart
FRx
LIFEPAK
CR Plus
LIFEPAK
CR2
Powerheart
AED G5
AED
Plus
TillverkarePhilipsPhilipsPhysio-ControlPhysio-ControlCardiac ScienceZoll
Användarvänlighet 1
RöstinstruktionerSteg-för-steg instruktioner med valbart HLR-stöd under pågående insats.Steg-för-steg instruktioner med valbart HLR-stöd under pågående insats.Steg-för-steg instruktioner.Steg-för-steg instruktioner. Inställbar instruktionsnivå för HLR-stöd. Anpassar volymen automatiskt efter bakgrundsljud. Tillval: två språk, kostnad: 634 krSteg-för-steg instruktioner. Inställbar instruktionsnivå för HLR-stöd. Två språk ingår. Steg-för-steg instruktioner. Mycket kringinformation, kan vara svårt att prioritera.
Visuella instruktioner:Handtag "drag / pull" för intuitiv start. Bild för elektrodplacering.Bild med blinkande lampor för elektrodplacering. Numrerat steg för steg.Bild med blinkande lampor för elektrodplacering.Stegen uppmärkta med stor, tydlig numrering samt pilar.Informationsskärm visar motsvarande instruktioner. Bilder med lampor som blinkar i olika moment samt textdisplay (många informationssteg, se röstinstruktioner).
Elektroder
Separata, vänster/ höger. Kan fästas under pågående HLR.
Separata, vänster/ höger. Kan fästas under pågående HLR.Separata, vänster/ höger. Kan fästas under pågående HLR.Separata, vänster/ höger. Kan fästas under pågående HLR.Separata, oberoende placering. Elektroder med HLR-sensor finns som tillval. Mäter djup men inte uppsläpp. Kan fästas under pågående HLR. I ett stycke med inbyggd HLR-sensor som mäter djup, men inte uppsläpp. Uppehåll i HLR måste göras för att fästa elektroderna.
Takthållare HLR (metronom)Ja / valbarJa / valbarNejJa, valbar i inställningar.Ja, valbar i inställningarJa
Genomsnittlig tid till behandling 21 min 39 sek1 min 39 sek*1 min 33 sek - ej utvärderad- ej utvärderad3 min 30 sek
Fullföljd behandling 2100 %100 %*100 %- ej utvärderad- ej utvärderad44 %
Vikt1,5 kg 1,6 kg2,0 kg2,0 kg2,6 kg3,1 kg
Driftsäkerhet
Självtester
Batteri:
Elektronik:
Elektroder inkopplade:
Elektroder funktion:

Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen

Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen

Veckovis
Veckovis
Veckovis
Nej

Dagligen
Dagligen
Dagligen
Nej, men känner av bäst-före-datum

Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen

Veckovis
Veckovis
Veckovis
Nej
Larmar vid felindikationJa, med ljudsignal. "Klarsignal" släcks och infoknapp tänds.Ja, med ljudsignal. "Klarsignal" släcks och infoknapp tänds.Ja, symbol
Ja, med ljudsignal, "klarsignal" släcks. Kan också kopplas upp och övervakas via wifi.Ja, med ljudsignal och symbol.
Ja, med ljudsignal och symbol.
Funktion
Snabb behandling 3
Tid till strömstöt efter HLR
8 sek
(patenterad Quick Shock)
8 sek
(patenterad Quick Shock)
16 sek Första analys 17 sek,
7 sek då analys genomförs under HLR.
15 sek15 sek
Behandling av barn4Separata barnelektroder krävs.Barnnyckel, byte av elektroder behövs inte.Separata barnelektroder krävs.Barnknapp. Byte av elektroder behövs inte.Separata barnelektroder krävs.Separata barnelektroder krävs.
Service och underhåll
Elektroder hållbarhet2 år2 år2 år4 år2 år5 år
Batterier hållbarhet4 år4 år2 år 4 år4 år5 år
Garanti8 år8 år8 år8 år8 år7 år
IP-klassning 5IP21IP55IPX4IP55IP55IP55
FDA-godkänd 6JaJaJaJaJaJa
Kostnad
Listpris exkl. moms7
Hjärtstartare13 056 kr15 976 kr13 770 kr17 934 kr (grundutförande)16 500 kr16 269 kr
Elektroder682 kr610 kr1 571 kr
(för batteri och elektrod som byts samtidigt)
845 kr630 kr1 490 kr
Barnelektroder1 183 kr0 kr
Barnnyckel, engångskostnad 1003 kr
1 213 kr
0 kr
Barnknapp, ingår
913 kr900 kr
Batterier1 622 kr1 622 kr1 571 kr
(för batteri och elektrod som byts samtidigt)
1 901 kr3 360 kr899 kr
Kostnad vid användning/vuxen682 kr610 kr1 571 kr845 kr630 kr1 490 kr
Driftkostnad; 6 år inkl. ett användningstillfälle /vuxen3 668 kr3 416 kr4 713 kr3 591 kr5 250 kr3 879 kr
Diverse förklaringar

1 Användarvänlighet: I en krissituation är det viktigt att kunna behålla lugnet och att gå systematiskt tillväga. Hjärtstartaren ska vara lätt att använda i en stressad situation och vår uppfattning är att den därför bör ge exakt den information som behövs, vare sig mer eller mindre. Överinformation kan få den omvända effekten. Rösten ska vara lugn, bilder ska vara tydliga och enkla att förstå. Elektroderna ska vara lätta att ta fram med tydliga placeringsanvisningar och lätta att få på plats.  Svenska HLR-rådet har också gett ut rekommendationer för hjärtstartarens röstinstruktioner ”När hjärtstartaren/defibrillatorn är på plats skall de instruktioner som ges vara så enkla och kortfattade som möjligt” (HLR rådets rek. röstkommandon AED). 

2 Undersökning bland ovana användare: Genomförd och dokumenterad inför American Heart Association meeting (Abstract: AED use by untrained bystanders). Vid undersökningen fick ovana användare utifrån hjärtstartarens röst- och bildinstruktioner starta apparaten, fästa elektroderna och leverera strömchock. Siffrorna visar hur lång tid det tog innan den ovana användaren lyckades starta hjärtstartare, ta fram elektroderna och fästa elektroderna korrekt så att analys och behandling kunde genomföras. Siffrorna visar också hur stor procentandel som lyckades fullfölja förloppet och leverera strömchock.
*HeartStart FRx har samma elektronik, mjukvara, röstinstruktioner och bilder på elektroderna som HeartStart HS1, därför kan man anta att HeartStart FRx skulle få ett liknande resultat, trots att utrustningen inte fanns med i själva undersökningen.

3 Snabb behandling: Vetenskapliga studier visar vikten av att hjärt-lungräddning startas omgående och pågår med så få avbrott som möjligt. För att en elstöt ska ge bästa effekt måste den avges bara några sekunder efter att hjärt-lungräddning avslutats. Därför är det viktigt att tiden för analys och påföljande uppladdning är så kort som möjlig. Detta betonas också i riktlinjerna från ILCOR, AHA och ERC. Likaså ska kompressionerna utföras med god kvalitet för att uppnå bästa resultat.

4 Behandling av barnhjärtan: I vissa miljöer kan det finnas risk för hjärtstopp hos barn (bad, simhallar, sportsammanhang etc). Om ett barn är yngre än åtta år eller väger mindre än 25 kg rekommenderas en lägre defibrilleringsenergi, 50 J, och HLR-handledning för barn.

5 IP-klassning: Visar vilket skydd apparaten har mot damm och vatten. Första siffran står för damm, andra för vatten (X betyder att klassning saknas). När man jämför hjärtstartare så innebär IP 21 en lägre klassning som passar utmärkt till exempel i kontors- och hemmiljö men som inte ska väljas för smutsiga och fuktiga/våta miljöer. IP-klass 55 fungerar även i tuffare miljöer med mer smuts eller risk för väta; som bygg och industri, båt och skärgård, simhallar, fordon etc.

6 FDA-godkänd: Godkänd för användning i USA. Att bli godkänd av FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, är svårt då de står för ett av världens hårdaste regelverk och genomför mycket noggranna tester. FDA kan därför ses som ett tydligt kvalitetsbevis.

7 Listpriser: Vi har angett leverantörernas listpriser för respektive produkt. Eventuella tillbehör som ingår i grundpriset för en hjärtstartare kan dock variera.

Källor till hjärtstartarguiden:

Tillverkarnas egna tekniska data och specifikationer:
– Philips, HeartStart HS1 användarhandbok
– Philips, HeartStart FRx användarhandbok
– Physio Control, LIFEPAK CRplus, bruksanvisning samt broschyr
– Physio Control, LIFEPAK CR2, bruksanvisning
– Cardiac Science, PowerHeart AED G5 brukanvisning
– Zoll, AED plus, administratörshandbok

Svenska HLR-rådet: hlr.nu

Abstract for the American Heart Association meeting: Automated External Defibrillators – Use by untrained bystanders – Can the public use model work?
Författare: Anhony D. Andre, PhD, Dawn B. Jorgenson, PhD, Jamie A. Froman, MBA, David E. Snyder, MS, Jeanne E. Poole, MD.

 ”Lay responder and PAD AEDs”: Jämförelse baserad dels på tillverkarnas specifikationer och dels på av Philips genomförda tester.

JÄMFÖR HJÄRTSTARTARE

Vi har jämfört några av marknadens vanligast förekommande hjärtstartare. Inte bara utifrån pris, underhåll och service utan framför allt utifrån andra aspekter som hur lätt den är att använda och hur effektiv den är. Det kan vara livsavgörande när det verkligen händer.

Om HLR Konsulten

HLR Konsulten Sverige AB är en av marknadens största återförsäljare av hjärtstartare och HLR-utbildning. I vårt sortiment finns marknadens ledande märken. Välkommen att kontakta oss.

www.hlr-konsulten.se